Carnuntum – mesto Rimljanov

RIMSKA MESTNA ČETRT

V Carnuntumu rimski časi niso daljnja preteklost, temveč sedanjost, ki jo je mogoče doživeti z vsemi čuti. Razen tega je bil na originalni lokaciji rekonstruiran del rimske mestne četrti, kar je edini takšen primer na svetu.

Vsa gradbena dela in detajli opreme temeljijo na arheoloških najdbah na mestu samem. Znanstvena podlaga za ponovno izgradnjo, ki je pretežno potekala v antični tehniki obrtniškega in ročnega dela, so bile dolgoletne raziskave, katerih izsledki pričajo o arhitekturi, tehniki ogrevanja, namenu zgradbe, uporabi posameznih prostorov ter o notranji opremi.

Z obiskom si boste odprli edinstveno časovno okno v antični Carnuntum zgodnjega 4. stoletja.

 

RIMLJANI V CARNUNTUMU


Iz sprva začasnega zimskega taborišča se je Carnuntum v času med 1. in 4. stoletjem našega štetja razvil v glavno mesto rimske province Zgornja Panonija z okoli 50.000 prebivalci. Poleg legionarskega tabora in vojaškega mesta, ki ga je obdajalo, je izven vojaške cone nastalo cvetoče civilno mesto (municipium).

Limes, mejo na severu Rimskega cesarstva, je v Carnuntumu predstavljala Donava. Ne samo zaradi vojaško pomembne lege za zavarovanje meje imperija, temveč tudi zaradi bližine pomembnih trgovskih poti, se je Carnuntum razvil v pomembno rimsko metropolo.

 

CARNUNTUM V ŠTEVILKAH

 

Celotna površina v antiki: 10 km²
Od tega odkrito : 0,5%
Ocenjeno število prebivalcev: 50.000

 

CARNUNTUM SKOZI TISOČLETJA

 

6 n. št. / Poznejši cesar Tiberius je na področju Carnuntuma zgradil utrjen zimski tabor; začetek prisotnosti Rimljanov v Carnuntumu.

Od 41 do 54 n. št. / Gradnja legionarskega tabora

Od pribl. 70 n. št. / Prvi zametki naselbine v civilnem mestu (področje rimske mestne četrti v vasi Petronell-Carnuntum)

Od 81 do 96 n. št. / V času cesarja Domicijana poteka gradnja utrdbe »Auxiliarkastell« in amfiteatra v vojaškem mestu.

Okoli 124 n. št. / Cesar Hadrian podeli Carnuntumu mestno pravico – Municipium Aelium Karnuntum. V tem času je zgrajen tudi amfiteater civilnega mesta.

Od 171 do 173 n. št. / Cesar Mark Avrelij se zadržuje v Carnuntumu in tukaj dokonča 2. knjigo svojih samoopazovanj.

9. 4. 193 n. št. / Lucius Septimius Severus je v Carnuntumu oklican za cesarja.

194 n. št. / Carnuntum prejme razširjeno mestno pravico – Colonia Septimia Aurelia Antoniniana Karnuntum

11. 11. 308 n. št. / Cesarska konferenca v Carnuntumu – posvečenje svetišča v okviru cesarske konference

433 n. št. / Provinca Panonija je predana Hunom.

Konec 19. stoletja / Začne se sistematično raziskovanje Carnuntuma, ki traja še danes.

 

LIMES

 

Limes je označeval mejo na severu Rimskega cesarstva. Ponekod je mejo dejansko predstavljal mejni zid s stražnimi stolpi, drugod pa so za mejno črto poskrbele kar naravne danosti. Tako je Donava kot rečni limes predstavljala del meje Rimskega cesarstva. Carnuntum je bilo pomembno mejno mesto na robu province Zgornja Panonija, zato je bila v njem stalno nastanjena legija, ki je varovala mejo. 

Limes pa ni predstavljal samo meje, temveč so bile te utrjene linije tudi pomembne trgovske poti v Rimskem cesarstvu. Zaradi osrednje lege ob limesu – trgovski poti in zaradi bližine jantarne ceste, ene izmed najpomembnejših antičnih trgovskih poti, je bil Carnuntum dobičkonosna gospodarska lokacija.

 

 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List