Kasárne miestodržiteľskej gardy


Po objavení gladiátorskej školy v roku 2011 a najskorších dočasných táborov v roku 2014 prišiel na svetlo sveta ďaľší objav na západnej periférii Bad-Deutsch Altenburgu: v južnej časti (už známeho) paláca miestodržiteľa Carnunta sa jasne dokázalo, že tu priamo pri paláci stáli kasárne miestodržiteľskej gardy (equites a pedites singulars), ktoré boli miestodržiteľovi provincie Pannonia Superior vždy k dispozícii.

Toto je, keď sa pozrieme na celé Imperium Romanum, jediná lokalita v ktorej boli nájdené miestodržiteľská stolica a jej osobná garda na jednom mieste, a preto sa nález dá označiť za senzačný. Na žiadnom mieste na Limes sa nenachádzajú doposiaľ archeologické nálezy a aj v Ríme sú údaje o pretoriánskej garde cisára len sporadické. Len malá stavba v Lambaesis v Alžírsku by mohla byť podobne interpretovaná ale nie je porovnateľná s dátami z Carnunta! Vďaka objavu príbytkov gardy je teraz aj jasné prečo mohol miestodržiteľ Panonie Superior neohrozene jednať: čo sa ochrany týka, nebol odkázaný len na v neďalekom tábore permanetne umiestnenú 14. légiu ale mohol sa spoľahnúť aj na všetky jednotky dočasne odstavené jednotky v provincii. Táto funkčná organizácia s jej multikulturalitou na vysokej úrovni vzbudzuje aj dnes rešpekt.

 

Ďaľšie informácie a fotomateriál na

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List