Publikácie

Ročenka Carnuntum

Časopis, založený v roku 1955 ako vedecké periodikum pre archeologickú a výskumnú činnosť v Carnunte vydával odbor kultúry vlády Spolkovej krajiny Dolné Rakúsko. Po prestávke v období 1965 - 1985 začala vychádzať nová ročenka. V súčasnosti vychádza v spolupráci so Spoločnosťou priateľov Carnunta pod názvom „Carnuntum Jahrbuch – Zeitschrift für Archäologie und Kulturgeschichte des Donauraumes“. Od rokov 1993/1994 vychádza vo vydavateľstve Rakúskej akadémie vied v rozsahu 250 až 300 strán, s ilustráciami a zčasti i farebnými obrázkami. Vydavateľmi sú obe inštitúcie: Odbor kultúry Spolkovej krajiny Dolné Rakúsko a Spoločnosť priateľov Carnunta. Obsahom časopisu sú vedecké články a aktuálne správy o ukončených alebo prebiehajúcich projektoch v Carnunte, doplnené o rozsiahlu bibliografiu k archeológii v lokalite Carnuntum.

 

ACTA CARNUNTINA – Spravodaj Spoločnosti priateľov Carnunta

Časopis vznikol v roku 1886 ako „Spravodaj Spolku Carnuntum“ a v období rokov 1948 až 1955 a od roku 1973 ako „Spravodaj Spolku priateľov Carnunta“ s vedeckými článkami o archeologickej činnosti v Carnunte a jej výsledkoch. Od roku 2011 vychádza dvakrát do roka a v novom formáte. Obsahuje vedecké články o najnovších archeologickej činnosti, výskumoch a nálezoch v Carnunte, skrátené verzie prednášok, správy o zasadnutiach a podujatiach, informácie pre členov, kalendár budúcich podujatí Spoločnosti a Rímskeho mesta Carnuntum a odkazy na dostupné publikácie.

 

Doteraz vydané publikácie: 

Acta Carnuntina  6/1, 2016; Acta Carnuntina 5/2, 2015; Acta Carnuntina 5/1, 2015; Acta Carnuntina 4/2, 2014; Acta Carnuntina 4/1, 2014; Acta Carnuntina 3/2, 2013; Acta Carnuntina 3/1, 2013; Acta Carnuntina 2/2, 2012; Acta Carnuntina 2/1, 2012; Acta Carnuntina 1/1-2, 2011


  Publikácie sú dostupné o. i. v obchode Rímskeho mesta Carnuntum za € 15,30 alebo na objednávku, na adrese resp. telefonicky +43 (0) 2163 33 77 0.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List