1885

Založenie Spoločnosti priateľov Carnunta

Po založení Spoločnosti priateľov Carnunta sa „Pompeje pred bránami Viedne“ konečne dočkali podpory. Spoločnosť poskytovala prostriedky na systematický vedecký výskum tohto kultúrneho dedičstva. Členmi Spoločnosti bola smotánka z vtedajších najvyšších spoločenských kruhov.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List