Timeline

1739

Matthias Fuhrmann vydáva prvú rozsiahlejšiu písomnú prácu o kameňoch s vyrytými nápismi z Carnunta (v latinčine a gréčtine), ktorá sa dá považovať za vedeckú publikáciu.

1852

Barón Eduard von Sacken zverejňuje o Carnunte rozsiahlu prácu

1877

Prvé systematické archeologické práce - „odkrytie“ tzv. Legionárskeho tábora (a jeho následné zasypanie) a Amfiteátra vojenského mesta. Nález veľký Mithras, sa dnes nachádza v zbierkach Múzea Carnuntinum. Archeologická a reštaurátorská činnosť v okolí Brány pohanov.

1885

Založenie Spoločnosti priateľov Carnunta

Po založení Spoločnosti priateľov Carnunta sa „Pompeje pred bránami Viedne“ konečne dočkali podpory. Spoločnosť poskytovala prostriedky na systematický vedecký výskum tohto kultúrneho dedičstva. Členmi Spoločnosti bola smotánka z vtedajších najvyšších spoločenských kruhov.

1904

Otvorenie Múzea Carnuntinum v obci Bad Deutsch-Altenburg - osobne cisár František Jozef I.

1939

Prvé otvorenie náleziska v lokalite veľkých kúpeľov (tzv.„Palácovej ruiny“) a rímskej mestskej štvrte v Petronell-Carnunte

1948

Opätovné odkrytie nálezísk v rímskej mestskej štvrti.

1977 – 97

Archeologická činnosť v auxiliárnom kasteli

1996

Založenie kultúrneho parku: Archäologischer Kulturpark Niederösterreich Betriebsges.m.b.H.

2000 – 2013

Nové intenzívne archeologické skúmanie civilného mesta pod vedením Franza Humera. Rekonštrukcie: Dom kupca Lucia, villa urbana, Rímske kúpele, domus quarta

2011

Nález Carnuntskej gladiátorskej školy pri amfiteátri civilného mesta

2012 – 2014

Celoplošné skúmanie antického mestského priestoru na rozlohe 10 km2 nedeštruktívnymi metódami Ludwig Boltzmann Inštitút pre archeologickú prospekciu a virtuálnu archeológiu pod vedením Wolfganga Neubaera.

2014

Udelenie prvej pečate Európskeho kultúrneho dedičstva

2015

Založenie vlastnej gladiátorskej skupiny Familia Gladiatoria Carnuntina

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List