Amfiteáter

Amfiteáter prichýliť 8.000 divákov. Tu sa odohrávali zápasy gladiátorov a zvierat a iné podujatia (lat. spectacula).

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List