Villa urbana bola nádherným mestským palácom a je nenapodobiteľným svedkom životného štýlu vyššej vrstvy obyvateľov Carnunta. Každý, kto si to mohol dovoliť, sa pokúšal o export životného štýlu z Ríma aj do najvzdialenejších provincií ríše. Villa urbana v Carnunte snáď mohla byť príbytkom niektorého z veľmi zámožných občanov. O spoločenskom postavení a hrdosti vtedajšieho vlastníka svedčí i schodisko vedúce k jej hlavnému portálu.

Zrekonštruovaná plocha vily má rozlohu 600 m2 – a to sa zatiaľ dokončili iba verejne dostupné reprezentačné priestory! Celý komplex vily pravdepodobne pokračoval až k opornému múru na juhu pozemku. V tomto smere čakajú na archeológov ďalšie výskumy detailov.

Na rozdiel od domu obchodníka Lucia chýbajú bohužiaľ akékoľvek náznaky, z ktorých by sa dal identifikovať vlastník tohto mestského paláca. Pozoruhodným nálezom však bolo 30 m2 náročných nástenných malieb, ktoré sa v neskorších historických prestavbách vybúrali a premiešali s ostatným stavebným odpadom. Rekonštrukcia úlomkov a ich spojenie do celku, použiteľného ako predloha, sa stalo priam detektívnou záležitosťou.

Po dlhoročnej trpezlivej a pipľavej práci sa podarilo napokon nástenné maľby zrekonštruovať do pôvodného stavu. V hlavnej sále villy urbana vyvoláva obdiv nádherný výsledok rekonštrukcie nástenných malieb a kamennej polokupoly.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List