Museum Carnuntinum

Museum Carnuntinum sa vďaka svojmu bohatému fundusu antických nálezov stalo klenotnicou Carnunta. Aktuálna expozícia „Rímska orlica – Carnuntum a cisárske armády“  sústreďuje pozornosť na svet rímskych legionárov.

Život légie

Pri tejto tématickej prehliadke priblíži sprievodca žiakom každodenný život legionárov a vojenskú históriu Carnunta. Vyskúšajú si „legionársky chlebík“ – nasadia helmu, vkĺznu do krúžkovej košele, legionárskej tuniky alebo „plnej poľnej“.

Vek: 8 – 12 rokov. Trvanie: 1,25 hodiny / Cena za žiaka: € 6,- (skupiny nad 20 žiakov). 2 sprevádzajúci dospelí zadarmo

V službe cisárov 

Táto prehliadka ponúka žiakom nazretie do každodenného života rímskeho vojska v Carnunte. Nezaostruje sa iba na osobu legionára, strážiaceho limes - poskytuje zároveň pohľad na život jeho ženy a detí. Dôležitú úlohu pri prehliadke zohráva vytváranie paralel so súčasnosťou.

Vek: 13 – 19 rokov. Trvanie: 1,25 hodiny / Cena za žiaka: € 6 (skupiny nad 20 žiakov). 2 sprevádzajúci dospelí zadarmo

 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List