Museum Carnuntinum

História Múzea Carnuntinum

Museum Carnuntinum nesmiete vynechať pri žiadnej z návštev Carnunta. Stavba je dielom dvoch  najrenomovanejších architektov rakúsko-uhorskej monarchie: Friedricha Ohmanna a Augusta Kirsteina. Múzeum otvorilo svoje brány v roku 1904 a slávnosť poctil osobnou prítomnosťou rakúsky cisár František Jozef I..

Financie na výstavbu múzea poskytla Spoločnosť priateľov Carnunta zo súkromných prostriedkov s cieľom poskytnutia dostatku dôstojného priestoru na uloženie rozsiahlych zbierok z prvého archeologického výskumu lokality. Museum Carnuntinum sa tak stalo prvým múzeom archeologických nálezov v Rakúsku a prezentuje veľkú časť zbierok nálezov z antického Carnunta zo Spolkovej krajiny Dolné Rakúsko.

 

Výstava „Rímska orlica“

Aktuálna výstava „Rímska orlica - Carnuntum a armáda cézarov“ prezentuje najaktuálnejšie výsledky výskumov k vojenskej topografii a zameriava sa na život rímskeho vojska. Odpovedá na otázky, odkiaľ vojaci pochádzali, ako sa vyvíjala ich kariéra, akú mali výzbroj a ako rímske ozbrojené sily fungovali. Originálne nálezy poskytujú možnosť dozvedieť sa zaujímavé podrobnosti o kariére a životných osudoch rímskych vojakov.

 

Ďalšie informácie o výstave

  • Ročne sa podarí naskenovať laserom a uložiť do digitálnej databázy objektov približne 1000 z celkového počtu 2 mil. nálezov.

    Databázy objektov

    Ročne sa podarí naskenovať laserom a uložiť do digitálnej databázy objektov približne 1000 z celkového počtu 2 mil. nálezov.

  • Základným kameňom pri budovaní vedeckého výskumu v Carnunte bolo založenie GFC – Spoločnosti priateľov Carnunta v roku 1885. Spoločnosť patrí k najstarším spolkom, s najbohatšou tradíciou na podporu tohto archeologického výskumu a sprístupňovanie informácií o Carnunte pre širokú verejnosť.

    Spoločnosť priateľov Carnunta

    Základným kameňom pri budovaní vedeckého výskumu v Carnunte bolo založenie GFC – Spoločnosti priateľov Carnunta v roku 1885. Spoločnosť patrí k najstarším spolkom, s najbohatšou tradíciou na podporu tohto archeologického výskumu a sprístupňovanie informácií o Carnunte pre širokú verejnosť.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List