Tréningová aréna školy gladiátorov

Škola gladiátorov Carnunta, objav roku 2011, sa nachádza priamo vedľa amfiteátra civilného mesta. Súčasťou jej areálu bola tréningová hala, vlastný kúpeľ a veľká miestnosť na zhromaždenia. Vo vnútornom nádvorí sa nachádzala cvičná aréna vybudovaná z dreva, s priemerom 19 m, ktorú sa – podobne ako amfiteáter - podarilo zrekonštruovať na pôvodnom mieste.

Carnuntum App

Ak sa postavíte priamo vedľa arény amfiteátra civilného mesta, ponúka Carnuntum App virtuálny pohľad na školu gladiátorov.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List