Mesto svetového významu na dunajskom úseku Limes Romanus

Podunajská trasa Limes Romanus chránila po stáročia hranicu, oddeľujúcu Rímsku ríšu a Rímanmi neobsadené územia, osídlené germánskymi kmeňmi. Vinula sa od Severného až po Ćierne more. Dunaj teda vytváral na severe impéria Rimanov prirodzenú hranicu. Pod ochranné krídla impéria patrili teritóriá od prameňa až po ústie Dunaja, t. j. dnešného Bavorska, Rakúska, Slovenska, Maďarska a ďalej. Napriek prirodzenej vodnej bariére Rimania hranicu prísne strážili a opevnili a tak zabezpečili bezpečný a usporiadaný priebeh výmeny tovarov na trase obchodných ciest.

360 km dlhú hranicu na rakúskom území chránili 4 tábory legionárov, 4 tábory pomocných vojsk a doposiaľ 20 známych strážnych veží (burgi). Skutočný počet strážnych veží bol však s najvyššou pravdepodobnosťou oveľa vyšší. Najznámejšími tábormi legionárov na rakúskom úseku Limes boli Lauriacum (Enns), Vindobona (Viedeň) a Carnuntum. V prípade nelegálneho prekročenia hranice – zvyčajne išlo o príslušníkov germánskych kmeňov  – mali posádky strážnych veží k dispozícii rýchlu informačnú sieť, s „pokrytím“ medzi strážnymi vežami a tábormi, fungujúcu spoľahlivo na celom území. 

Carnuntum  zohrávalo na podunajskom úseku Limes mimoriadne významnú úlohu. Pod ochranou legionárskeho tábora a jedného tábora pomocných jednotiek sa stalo Carnuntum sídlom miestodržiteľa a dočkalo sa nebývalého rozkvetu – s rozlohou 10 km2 a 50.000 obyvateľmi bolo povýšené na hlavné mesto provincie Horná Panónia a zaradilo sa tak medzi mestá svetového významu. Ako jediné spomedzi miest takejto rozlohy a významu malo Carnuntum ďalšie „eso v rukáve“ - svoju  polohu na hranici a na priesečníku jantárovej cesty, spájajúcej obchodné centrá na severe a juhu Európy a jednej z najvýznamnejších spojníc medzi západom a východom rímskeho impéria popri Limes.

Významnú úlohu pri nebývalom rozvoji kultúry a blahobytu zohrával prekvitajúci obchod a vplyv stretu kultúr. Obchodovalo sa s olivovým olejom, vínom, omáčkou z rýb na dochucovanie jedál, ale aj s ďatlami a figami, importovanými zo Stredomoria, aj krehkým luxusným porcelánom z Talianska alebo Galie. Dôkazmi o luxusnom životnom štýle v antickom Carnunte je množstvo zachovaných nálezov šperkov, sošiek a fragmentov nádherných nástenných malieb.

Pripravuje sa zahrnutie podunajského úseku Limes Romanus do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List