Incentivy a prenájmy

Bez ohľadu na to, či ide o svadbu, narodeniny alebo firemné podujatie. Atmosféra Rimanov v Carnunte je perfektným rámcom každej na mieru naplánovanej a profesionálne zrealizovanej oslavy.

Carnuntum má v ponuke tri lokality, poskytujúce vhodný rámec na firemné podujatia alebo oslavu jubileí.

Všetky „rímske“ budovy - aj oba amfiteátre - sa dajú prenajať aj pre uzatvorenú spoločnosť a disponujú základnou technickou výbavou a dostatkom miest na parkovisku.

Individuálne poradenstvo a starostlivosť, profesionálna organizácia a radosť a angažovanosť sú našim príspevkom, aby sa vaše podujatie stalo úspechom!

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List