O spoločnosti

Založenie Spoločnosti priateľov Carnunta v roku 1885 sa stalo základným predpokladom výskumu Carnunta. GFC je jedným z najstarších zoskupení tohto druhu s mimoriadne bohatou tradíciou v tejto oblasti na území Rakúska a dôležitým záujmovým združením pre záležitosti archeológie v Carnunte.

 

Eröffnung AMC 1904 (c)Land NÖ - Museum Carnuntinum, Bad Deutsch-Altenburg
Opening of AMC 1904 (c) State of Lower Austria - Museum Carnuntinum, Bad Deutsch-Altenburg The opening of the Museum 1904, (c) Land Niederösterreich

Otvorenie Museum Carnuntinum 1904, (c) Spolk. krajina Dol. Rak.

Prvé výkopové práce na nálezisku financovala Spoločnosť zo súkromných prostriedkov. Medzi členov patrili počas viac ako 130 rokov existencie až podnes významní predstavitelia cisárskej  rodiny, šľachty, meštianstva, vedy a hospodárstva.


Popri vedeckej činnosti stojí za zmienku, že na slávnostnom otvorení múzea Museum Carnuntuntinum 27. mája 1904 sa zúčastnil aj cisár Franz Joseph I.

Museum_Distanz_800x480.JPG
A statue in front of the museum is a remembrance of the emperor’s visit in 1904..

Cisárovu návštevu z roku 1904 pripomína pred múzeom socha vzácneho hosťa.

Spoločnosť už od svojho založenia v roku 1885 sústreďuje pozornosť na svoju cieľovú úlohu, t.j. podporu archeologického výskumu na najväčšom kultúrnom území na teritóriu dnešného Rakúska a na sprístupnenie jeho výsledkov širokej verejnosti. Spoločnosť považuje za rovnako dôležité trvalé zabezpečenie významných „svedkov“ histórie pre ďalšie generácie. ale aj sprostredkovanie aktuálnych informácií o výskumných projektoch.

Prostredníctvom cyklov prednášok, seminárov, vedeckých publikácií a správ a v úzkej súčinnosti s inštitúciami, sledujúcimi porovnateľné ciele, informuje svojich členov a všetkých záujemcov o archeológiu a príbuzné vedecké odbory o najnovších výsledkoch a vývoji archeologického výskumu, hlavne však pokiaľ ide o Carnuntum a okolie.

 

Staňte sa členom spoločnosti!


Predstavenstvo

 

Impresum:


Gesellschaft der Freunde Carnuntums
Hauptstraße 1A, 2404 Petronell-Carnuntum
T. +43 2163 3377 0
Vereinsregister: ZVR 8660 160 13
UID: ATU 67209424
Bank Austria BLZ 12000 Kto.Nr. 00662882000
BIC: BKAUATWW, IBAN: AT50 1100 0006 6288 2000
E-Mail:
www.freunde-carnuntum.at

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List