Deti na Festivale neskorej antiky

Účinkujúci oživia rímsku obytnú štvrť počas Festivalu neskorej antiky autentickými aktivitami, ako v dávnych dobách antiky. Rodiny sa v ich spoločnosti vyberú na potulky do dávnych dôb a spoznajú na vlastnej koži -  autenticky a verne - každodenný život v mestskej štvrti Rimanov; nazrite spoza plota do histórie a pozorujte život, remeslá, prácu a výcvik legionárov v dobách neskorej antiky.  Deťom sa tu naskytne jedinečná príležitosť:- názorná výuka dejepisu a precítenie  antiky všetkými  zmyslami.

Počas Festivalu neskorej antiky sa nezabúda ani na možnosť aktívneho zapojenia návštevníkov do života v Carnunte! Pre malé i odrastené deti sme pripravili pestrý program plný zábavy a nezabudnuteľných momentov.  K úspešným súčastiam programu patria antické hry pre deti, rozprávky a „legionárska execírka“, teda „pochodové cvičenia“ pre deti.

 

Naše odporúčanie

Historicky verné výjavy neskorej antiky naživo očaria každé „dieťa“, bez ohľadu na vek – každý si tu nájde program ušitý na mieru!

 

Legionárske pochodové cvičenia pre deti

Po „execírke“ účinkujúcich v kostýmoch prichádzajú na rad deti. Pri nácviku pochodu v útvare sa dokážu mladí priatelia Rimanov dokonale preniesť do života a pocitov legionárov a vyskúšať si s nimi rozličné – často žartovné - cvičenia.

 

Rímske rozprávky

V tábore skupiny Alamanov Brisigavi sa rozprávajú rozprávky a dobrodružné príbehy pre deti. Napínavé historky z dôb neskorej antiky, podnecujúce fantáziu, si tu môžu vypočuť aj dospelí.

 

Hry pre deti

Delta, mlyn, skúšky šikovnosti a pohotovosti – takéto a ďalšie hry hrali s obľubou aj deti neskorej antiky. Mladí priatelia Rimanov si môžu vykúšať a dokázať svoju šikovnosť pri hrách z dávnych dôb.

 

Spontánne scény

Vyberte sa na potulky po obytnej štvrti Rimanov a do tábora predstaviteľov v historických kostýmoch spoločne s Vašimi deťmi. Po celý deň sa tu niečo deje: spontánne scény alebo hrané vystúpenia. Nepremeškajte ich!

 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List