Čo sa deje

Cisárska Orlica

Výstava múzea Carnuntina ukazuje, ako sa vďaka rímskej armáde v Carnunte zmenil obraz osídlenia, hospodárstvo ale aj spolužitie: "Carnuntum a armáda cisárov".

Súťaž „Cisárska trophy“

Doprajte kolegom z práce alebo priateľom napínavý teambuilding v Rímskej mestskej štvrti! S informatívnou prehliadkou, prezlečením za Rimanov a a veľa súťažnými stanovištiami.

Familia Gladiatoria Carnuntina

Od roku 2015 má Rímske mesto Carnuntum vlastnú gladiátorskú skupinu: Familia Gladiatoria Carnuntina meria sily v aréne doma aj v zahraničí.

Škôlky a školy

Zábavné a informatívne, ponúkajú vybrané programy mladým návštevníkom náhľad do niekďajšieho života v civilnom meste. Interaktívne zastávky podporujú výuku hravou formou.

Slávnosti

Tri lokality v Carnunte ponúkajú vhodný rámec pre firemné oslavy alebo Vaše jubileum.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List