Program

 

Festival Rimanov v Carnunte je historickým podujatím superlatívov! Vďaka bohatému programu sa vráti do mesta Rimanov počas dvoch víkendov pulzujúci život.

Preklikajte sa zoznamom jednotlivých akcií v digitálnom zošite s programom podujatia.

 

 

 

Mestská štvrť Rimanov

Amfitéater vojenského mesta

aréna

štádium

stánky remeselníkov

domy v meste Rimanov

09:00

začiatok

začiatok
09:30

Ranný nástup a obeta bohom

 

Antická medicína Antické rozprávky
10:00

Útok Dákov

Sprievod detí

10:30

Rímska jazda

Ukážka remesiel: hrnčiarstvo

Ukážka remesiel: tkáčsky stav

11:00

Veľký slávnostný sprievod (Pompa)

Predstavovanie gladiátorov

11:30

Divadelné predstavenie: Deti z Carnunta

Ukážka remesiel: Farbenie látok

Príbehy domáceho otroka Marcusa

 Aréna plná deti

12:00

Rímske tance

Ukážka remesiel: obuvnícka dielňa

Bylinková záhrada

Poranenia gladiátorov

12:30 Poradové cvičenia a prezentácia zbraní

Ukážka remesiel: rezbárstvo/kosti

Antické rozprávky

Zápasy gladiátorov

 

13:00

Stretnutie legionárov

Rímska svadba

Ukážka remesiel: sklenené korálky

Návšteva u obchodníka s látkami


13:30

Poradový výcvik pre deti

14:00

Hudba u Rimanov

Schola Romana

Bylinková záhrada Aréna plná deti
14:30 Divadelné predstavenie: Deti z Carnunta

Tábor Dákov

Sklad amfor

Predstavovanie gladiátorov
15:00 Rímska jazda

Sprievod detí

Poranenia gladiátorov
15:30 Poradové cvičenia a prezentácia zbraní

Hry detí Rimanov

Návšteva u obchodníka s olejom

Zápasy gladiátorov

16:00 Stretnutie legionárov Rímska svadba

Ukážka remesiel: tokár

Antické rozprávky
16:30 Lukostreľba pre deti

Ukážka remesiel: olejové lampy

Príbehy domáceho otroka Marcusa
17:00

Móda u Rimanov

Sprievod detí
17:30

Pax Romana –  večierka


Schola Romana Sklad amfor
18:00

 

 

Späť na stránku Festival Rimanov 2020

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List