Hry detí Rimanov

Miesto: Mestská štvrť Rimanov

Lokalita: stánky remeselníkov

Termín: od 15:30 do 16:00

Späť do programu

 

Aj deti Rimanov poznali celú paletu zaujímavých hier: okrem klasických stolových spoločenských hier, pripomínajúcich dnešný „mlyn“, existovalo množstvo pohybových hier. Deti majú však spoločné jedno: milujú spoločnú zábavu a tá na Festivale Rimanov nesmie chýbať.

Späť

Ďalej

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List