Príbehy domáceho otroka Marcusa

Miesto: Mestská štvrť Rimanov

Lokalita: domy v meste Rimanov

Termín: od 11:30 do 12:00

Ďalšie termíny: od 16:30 do 17:00

Späť do programu

 

Bohatstvo a zámožnosť neboli v Carnunte výsadou všetkých obyvateľov. Práve naopak. Väčšina obyvateľov žila viac-menej v chudobnejších, ba až skromných pomeroch. Ba mnohí z nich sa mali ešte horšie: mali štatút otrokov a považovali sa za súčasť majetku bez práv, nemali postavenie ľudských bytostí. Takéto pomery sa nám dnes právom javia ako odporná záležitosť, mali vtedy aj konkrétne dopady. Napriek tomu, že z právneho hľadiska nemali postavenie slobodných ľudí, išlo nezriedka o (vojnových) zajatcov-cudzincov, vynikal nejeden z nich pozornovacími schopnosťami  a zdravým úsudkom. Múdry otrok poznal často viac tajomstiev, než mnohí mocní mesta. Takýmito vlastnosťami vynikal Marcus, otrok jednej z najvplyvnejších rodín Carnunta. A môže nám porozprávať nejednu skvelú príhodu.

Späť

Ďalej

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List