Ukážka remesiel: Farbenie látok

Miesto: Mestská štvrť Rimanov

Lokalita: stánky remeselníkov

Termín: od 11:30 do 12:00

Späť do programu

 

Keď si predstavíme odev Rimanov, myslíme na nádherné farebné látky, impozantné rúcha rímskych žien alebo purpurové tógy senátorov. Ale ako sa vtedy dávno, ešte pred vynálezom syntetických materiálov farbili látky? O tom, aj o význame jednotlivých farieb v antike sa dozviete na Festivale.

Späť

Ďalej

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List