Divadelné predstavenie: Deti z Carnunta

Miesto: Mestská štvrť Rimanov

Lokalita: aréna

Termín: od 11:30 do 12:00

Ďalšie termíny: od 14:30 do 15:00

Späť do programu

 

V mestskej štvrti Rimanov sa opäť otvára festivalové javisko. Veď čo by to bolo za oslavy bez divadelného predstavenia? Po úspechoch v predchádzajúcich ročníkoch sa všetci zúčastnení rozhodli, že opäť „postavia na nohy“ novú inscenáciu, ktorá oslávi v Carnunte (svetovú) premiéru. Predstavenie „Deti z Carnunta“ sa zaoberá, ako sa dá z názvu vytušiť, životom najmladších obyvateľov Rímskej ríše hlavne na území Panónie. Absolútny highlight festivalu.

Späť

Ďalej

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List