Carnuntum - město Římanů

ŘÍMSKÁ MĚSTSKÁ ČTVRŤ

V Carnuntu není doba římská žádnou vzdálenou minulostí, nýbrž současností, kterou lze zažít všemi smysly. Za tímto účelem byla na původním místě znovu obnovena celosvětově jedinečná část římské městské čtvrti.

Veškerá stavební opatření a detaily vybavení vycházejí z archeologických nálezů na místě. Vědeckým základem pro rekonstrukci prováděnou převážně antickou řemeslnou technikou a manuálně byly dlouholeté výzkumy, ze kterých bylo možné získat informace o architektuře, technice vytápění, funkci budov, využívání místností a vnitřním vybavení.

Při vaší návštěvě se otevře jedinečné časové okénko do antického Carnunta na začátku 4. století.

 

ŘÍMANÉ V CARNUNTU


Město Carnuntum bylo zpočátku dočasným zimním táborem, v 1. a 4. století našeho letopočtu z něj vyrostlo hlavní město římské provincie Horní Pannonie s asi 50 000 obyvatel. Vedle vojenského tábora a okolního vojenského města vzniklo mimo vojenskou zónu kvetoucí civilní město (municipium).

Limes, hranice na severu Římské říše, byla v Carnuntu vyznačena Dunajem. Z Carnunta se stala významná římská metropole nejen kvůli vojensky významné poloze na ochranu impéria, nýbrž také kvůli blízkosti důležitých obchodních stezek.

 

CARNUNTUM V ČÍSLECH

 

Celková plocha v období antiky: 10 km²
Z toho odkryto: 0,5%
Odhadovaný počet obyvatel: 50.000

 

CARNUNTUM V PRŮBĚHU TISÍCILETÍ

 

6 n. l.: Pozdější císař Tiberius zřizuje v prostoru Carnunta opevněný zimní tábor; Začátek římské přítomnosti v Carnuntu
41 až 54 n. l.: Zřízení vojenského tábora
od cca 70 n. l.: První sídelní činnost v civilním městě (oblast římské čtvrti ve městě Petronell-Carnuntum)
81 až 96 n. l.: Za císaře Domiciana byl zřízen auxiliární kastel (pomocný tábor) a amfiteátr vojenského města.
Okolo roku 124 n. l.: Císař Hadrián uděluje Carnuntu městské právo - Municipium Aelium Karnuntum. V této době se staví také amfiteátr v civilním městě.
171 až 173 n. l.: Císař Marcus Aurelius pobývá v Carnuntu a dokončuje zde 2. knihu svých Hovorů k sobě.
9. 4. 193 n. l.: Lucius Septimius Severus je v Carnuntu prohlášen za císaře
194 n. l.: Carnuntum získalo rozšířené městské právo - Colonia Septimia Aurelia Antoniniana Karnuntum
11. 11. 308 n. l.: Císařská konference v Carnuntu - svěcení svátosti v rámci císařské konference
433 n. l.: Provincie Pannonie je předána Hunům.
Konec 19. století: Začíná systematický průzkum oblasti Carnuntum, který trvá dodnes.

 

LIMES

 

Limes vyznačoval hranici na severu Římské říše. Místy byla hranice tvořena skutečně vybudovaným hraničním valem a strážními věžemi, částečně byla však také přírodní. Část hranice Římské říše vyznačoval Dunaj jako říční limes. Carnuntum bylo důležitým hraničním městem na okraji provincie Horní Pannonie, proto sem byla na ochranu hranice trvale umístěna legie. 

Limes však nebyla jen hranice, nýbrž také důležitá obchodní cesta uvnitř Římské říše. Díky centrální poloze na limské cestě a blízkosti k ulici Bernsteinstraße, jedné z nejdůležitějších antických obchodních cest, bylo Carnuntum lukrativním hospodářským centrem.

 

 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List