Gladiátorská škola

Financované krajom Dolné Rakúsko, prišiel v rámci výskumu Ludwig Boltzmann institútu pre archeologickú prospekciu a virtuálnu archeológiu (LBI-ArchPro) v roku 2011 na svetlo senzačný objav: západne od amfiteátru civilného mesta v Petronell-Carnunte bola objavená gladiátorská škola (ludus). Význam stavebnej konštrukcie je doteraz porovnateľný len s ludom magnom východne od kolosea v Ríme, vo svojej kompletnosti a rozmere je tento archeologický nález najmodernejšími nedeštruktívnymi metódami svetovým unikátom.

1700 rokov starý areál, uzatvorený komplex budov s rozmerom 2.800 štvorcových kilometrov, bol postavený na ploche s rozmerom 12.000 štvorcových kilometrov a ponúkal miesto pre 40 až 60 gladiátorom. Časti budov boli usporiadané okolo veľkého vnútorného nádvoria, v ktorom strede sa nachádzala okrúhla tréningová aréna s vnútorným priemerom 14 metrov a vonkajším priemerom 19 metrov s drevenými tribúnami pre divákov. Z radarových obrázkov sa okrem toho dala rozoznat vyhrievateľná tréningová hala, kúpele, administratívna čast resp. obývacia časť majiteľa gladiátorskej školy (lanista) a v priemere 5 štvorcových metrov veľké obytné bunky zápasníkov.

Po prvotnom výskume geofyzikálnymi metódami sa v júni 2014 začalo s poľným archeologickým výskumom dvoch častí areálu. Dodatočne bola v spolupráci s archeológmi, architektmi a historikmi zrekonštruovaná drevená tréningová aréna carnuntského ludu na pôvodnom mieste. Táto bola použitá v roku 2015 ako jedno z miest natáčania filmu „Carnuntum – Stadt der Gladiatoren“ (mesto gladiátorov) medzinárodnou produkciou „Universum“.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List