Ďalšie úpravy na prezentáciu rímskej mestskej štvrte

Počas uplynulých 20 rokov sa vzhľad múzea Carnuntum zmenil na nepoznanie. Zatiaľ čo v úvode prác dominovali v teréne ruiny antických múrov, nadobudlo dnes „Mesto Rimanov“ podobu, hodnú svojho mena. Kompletná rekonštrukcia troch budov, s úplným dobovým zariadením, nádhernými nástennými maľbami, funkčnými kuchyňami a priebežne prevádzkovaným podlahovým kúrením v rímskom kúpeli (thermae), sprostredkúva živé dotyky so svetmi antických obyvateľov Carnunta.

Popri stvárnení archeologických obsahov zostáva v popredí prezentácie predovšetkým človek a život v historickom Carnunte. V záujme intenzívnejšieho sprítomnenia atmosféry a životných pocitov obyvateľov mesta sa budú postupne realizovať plány na doplnenie rímskej mestskej štvrte  o ďalšie budovy. Cieľom úprav v Carnunte je celosvetovo ojedinelá prezentácia rímskeho bloku budov (insula) v celej jeho komplexnosti, „orámovaného“ originálnymi rímskymi ulicami a cestami,  s možnosťou voľného pohybu a skúmania. 

Prvý čiastkový projekt  –  zástavba Južnej ulice (Südstraße) sa začne realizovať už v roku 2017. V záujme sprostredkovania autentického dojmu o vzhľade ulice sa v tejto fáze postavia čelné múry hospodárskej časti Domu I a Domu kupca Lucia smerom do Južnej ulice. Po kompletnom dokončení budúcich projektov poskytne ulica autentický prehľad o spôsobe výstavby rímskych mestských štvrtí v období antiky, takže návštevníci budú mať doslova možnosť zájsť na korzo do Rímskeho mesta.

Ďalším plánovaným čiastkovým projektom je prezentácia tzv. Valetudinaria (lazaretu), v prípade ktorého sa zatiaľ odkryli iba pôdorysy múrov, ide pritom o antické hospodárske priestory. Odkryté objekty vyplnia prieluku medzi kúpeľmi a mestskou Villou urbana a v budúcnosti a sa stanú súčasťou sprítomnenia dejín v rámci aktivít Living history. Po ukončení archeologických výskumov a vedeckého vyhodnotenia ich výsledkov v južnej časti Villy urbana sa prediskutujú možnosti ďalších stavebných opatrení, ktoré by v spojení s už realizovanými rekonštrukciami prispeli k vytvoreniu čo možno najcelistvejšieho obrazu o rímskej mestskej štvrti.

Insulu ohraničujú originálne rímske ulice z dôb antiky. Zatiaľ čo už boli odkryté a „spojazdnené“ ulice na severnej, západnej a južnej strane bloku domov, dočká sa napokon „údržby“ aj posledná, chýbajúca súčasť mestských komunikácií: Východná ulica (Oststraße).

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List