V roku 2016 získalo Rímske mesto Carnuntum rakúske ocenenie Pečať kvality pre múzeá. Pečať sa udeľuje inštitúciám, ktoré sa vyznačujú mimoriadnou kvalitou prezentácií.

Rakúska Pečať kvality pre múzeá

V roku 2016 získalo Rímske mesto Carnuntum rakúske ocenenie Pečať kvality pre múzeá. Pečať sa udeľuje inštitúciám, ktoré sa vyznačujú mimoriadnou kvalitou prezentácií.

V rámci Rakúskeho Dňa múzeí 2016 prevzalo Rímske mesto Carnuntum v Eisenstadte Rakúsku Pečať kvality múzea. Pečať kvality udeľuje ICOM Rakúsko v spolupráci so Združením múzeí Rakúska inštitúciám, ktoré sa vyznačujú mimoriadnou kvalitnou prezentácií.

Hlavným účelom udeľovania Pečate kvality pre múzeá je zviditeľnenie kvalitnej a trvalo udržateľnej práce múzea, pretože označenie "múzeum" nie je v Rakúsku právne chránenou značkou a neviažu sa naň žiadne zákonom stanovené záväzné kritériá kvality. Benchmarking kvality vychádza z katalógu prísnych kritérií, ktoré vypracovala rakúska pobočka ICOM a Združenie múzeí Rakúska na stanovenie minimálnych štandard kvality, ktorý slúži ako sumár a orientačná pomôcka.

Základný predpis medzinárodného spoločenstva múzeí pre prácu múzeí (ICOM) predstavuje "Code of Ethics for Museums". Katalóg kritérií kvality definuje múzeá ako verejnoprospešné trvalé inštitúcie, slúžiace spoločnosti za účelom jej rozvoja, s prístupom pre verejnosť, zaoberajúce sa získavaním, uchovávaním, výskumom, sprostredkovaním kultúrneho dedičstva, poskytovaním a prezentáciou materiálnych svedectiev o ľudstve a jeho životnom prostredí na študijné, vzdelávacie a záujmové účely.

www.museumsguetesiegel.at

 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List