Museum Carnuntinum je klenotnica Carnunta. V aktuálnej výstave „Rímska orlica“ prezentuje múzeum množstvo obdivuhodných archeologických nálezov na tému rímskeho vojska.

Výstava „Rímska orlica“

Museum Carnuntinum je klenotnica Carnunta. V aktuálnej výstave „Rímska orlica“ prezentuje múzeum množstvo obdivuhodných archeologických nálezov na tému rímskeho vojska.

Museum Carnuntinum sa vďaka svojmu bohatému fundusu antických nálezov stalo klenotnicou Carnunta. Aktuálna expozícia „Rímska orlica – Carnuntum a cisárske armády“  sústreďuje pozornosť na svet rímskych legionárov.

Rímska orlica – Carnuntum a cisárske armády

Mesto Rimanov Carnuntum, s výhodnou polohou na križovatke rímskeho opevnenia Limes s Jantárovou cestou zostávalo po stáročia jedným z najdôležitejších vojenských bodov na strednom toku Dunaja, stalo sa hlavným mestom provincie a sídlom miestodržiteľa. S legionárskym táborom, pomocným táborom, prechodným táborom a veľkým fundusom vojenstva bolo možné vynikajúco ilustrovať podstatné aspekty života rímskych armád.

 

Koncepcia výstavy

Rímska orlica - symbol nárokov rímskych cisárov na panovanie nad svetom. Práve tak ako symbol Jupitera bola orlica znakom légií a stelesňovala vo všeobecnosti rímske vojská. Koncept výstavy je teda rozvrhnutý v súlade so stavbou kopírujúcou zároveň telo orla. Vo vertikálnej osi prestavuje vzťah medzi uctievaním zástavy, miestom úschovy legionárskej orlice vo vojenskom tábore a svetom božstiev uctievaných Rimanmi. Obe krídla prvého podlažia akoby predstavovali orla počas letu. A tu sa zvýrazňuje prepojenie medzi Rímom ako centrom ríše a Barbaricom, územím mimo hraníc limesu, v blízkosti Carnunta. V červenom južnom krídle na prvom podlaží sa symbolicky chystá vojak na koni na cestu z Ríma na sever, do hraničného mesta na Dunaji. Prítomnosťou rímskej armády sa Carnuntum počas storočí premenilo z dôležitej základne vojska na hranici na hlavné mesto provincie a metropolu na podunajskom úseku Limes.

Der Adler Roms

 


Obsahové ťažiská

Vychádzajúc z najaktuálnejších výsledkov výskumu je výstava zhrnutím vojenskej topografie a doterajších poznatkov o vývoji osídľovania Carnunta. Prostredníctvom výdobytkov modernej techniky sa v „Newsroome“ predstavujú jednotlivé vojenské stanovištia. Poloha Carnunta na tesnom okraji podunajskej hranice sa výrazne odráža v živote mesta. Ťažiskovými témami sa stala ochrana hraníc, obchod a transfer kultúr – také boli hlavné piliere hospodárskeho a kultúrneho rozkvetu obchodnej metropoly Carnuntum. Ďalším ťažiskom výstavy je život rímskej armády. Odkiaľ pochádzali vojaci, ako boli vyzbrojení a ako fungovalo rímske vojsko? Osobné pohľady do kariéry a životných osudov legionárov sa opierajú o originálne nálezy z Carnunta.

 

Výstava "Rímska orlica" je prístupná od roku 2017 do roku 2021. Pre vstup platí princíp "1 vstupenka, 3 lokality" t.j. že Museum Carnuntinum môžete navštíviť spolu s Mestskou štvrťou Rimanov a zájsť aj do Amfiteárta vojenského mesta. Prehliadky so sprievodcom sa konajú počas sobôt, nedieľ a sviatkov o 12:00/14:00 hod., rovnako je ich však možné pre skupiny kedykoľvek vopred objednať.

Aký kus legionára v Tebe drieme? Tento oriešok môžu žiaci škôl rozlúsknuť v rámci vzdelávacieho programu „život legionára“ a „v cisárskej službe“ priamo na výstave. Ďalšie informácie k ponuke nájdete TU.

 

Bonus na vzdelávanie v Museum Carnuntinum

Rodinám sa návšteva múzea okamžite mimoriadne vyplatí! Na každé dieťa získa rodina zľavu 1 € ak zakúpi vstupenky priamo v pokladnici múzea. Na všetky vstupenky platí "1 vstupenka, 3 lokality": Takýto Kombiticket oprávňuje na pendlovanie medzi jednotlivými lokalitami areálu v rozmedzí celého dňa, t.j. od Mestskej štvrte Rimanov, po amfiteáter vojenského mesta až po múzeum, a to tak často, ako sa návštevnikovi zachce.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List