1739

Matthias Fuhrmann vydáva prvú rozsiahlejšiu písomnú prácu o kameňoch s vyrytými nápismi z Carnunta (v latinčine a gréčtine), ktorá sa dá považovať za vedeckú publikáciu.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List