Campus

Juhozápadne od tábora sa nachádzal campus s nápadne veľkou rozlohou 177 x 233 m. Táto stavba pozostávala z veľkej voľnej plochy, ktorá bola z troch strán olemovaná stĺporadím a na štvrtej strane sa nachádzala bazilika.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List