• Campus

  Campus

  Juhozápadne od tábora sa nachádzal campus s nápadne veľkou rozlohou 177 x 233 m. Táto stavba pozostávala z veľkej voľnej plochy, ktorá bola z troch strán olemovaná stĺporadím a na štvrtej strane sa nachádzala bazilika.

 • Amfiteáter

  Amfiteáter

  Amfiteáter prichýliť 8.000 divákov. Tu sa odohrávali zápasy gladiátorov a zvierat a iné podujatia (lat. spectacula).

 • Principia

  Principia

  xxx
  xxx
  xxx

 • Legionársky tábor

  Legionársky tábor

   

 • Miestodržiteľský palác

  Miestodržiteľský palác

  Veľká, palácovitá budova bezprostredne ležiaca na Dunaji, ktorá už čiastočne padla za obeť zosunu svahu je miestodržiteľský palác (lat. legatus Augusti). Sú doložené dôkazy o existencii augustského legáta (legatus Augusti) v Carnunte.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List