Pfaffenberg (Farársky vrch)

V rímskej antike slúžilo plató vrchu najvyššiemu ríšskemu bohu Iupiterovi Optimovi Maximovi ako chrámový okres. 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List