Rímska mestská štvrť

Haus des Lucius_olschinsky 5_800x480px.jpg

Rímska mestská štvrť sa nachádza v juhovýchodnom kúte dávneho civilného mesta Carnuntum.  Južne v priestoroch, kde sa momentálne nachádza moderná cesta stál kedysi múr mesta, ktorý sa podarilo určiť až v posledných rokoch. Mestská štvrť bola obývaná medzi 1. až po 5. storočie n.l.

Štyri budovy boli z tadiaľ znovupostavené na pôvodnom mieste a ponúkajú náhľad do rímskej spoločnosti v 4. storoči n.l.

 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List