Brána pohanov

Brána pohanov sa nachádza cca 900 m južne od civilného mesta a s najväčšou pravdepodobnosťou pochádza z obdobia vlády cisára Konštancia II (351–361 n. l.). Konštrukčne ide o štvorhranný monument s dvojitými bránami medzi štyrmi piliermi. Vonkajšie rozmery: štvorec o dĺžke strán 14,5 m. Mohutný „podstavec“ uprostred zabraňuje v prejazde a signalizuje funkciu stavby ako monumentu víťazstva. Na podstavci vo výške 4,3 m sa pôvodne zrejme týčila v životnej veľkosti socha cisára.

Po vystúpení z vozidla odbočte z parkoviska doľava a pokračujte až na koniec cesty – tam odbočte doprava, využite namiesto križovania cesty podchod a po cca 500 m máte Bránu pohanov ako na dlani (možnosti parkovania - aj pre autobusy - priamo na mieste).

 

Heidentorgasse, 2404 Petronell-Carnuntum

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List