Museum Carnuntinum

Pokračujte zo smeru od obce Petronell-Carnuntum po okresnej komunikácii až do centra obce Bad Deutsch-Altenburg. Pri malom kruhovom objazde s hodinami odbočte doľava, do ulice Badgasse. Popri kúpeľnom centre - Kurzentrum – sa dostanete na koniec ulice – tam sa nachádza napravo v smere jazdy múzeum. Ak prichádzate z cesty B9, odbočte pri smerovke do obce Bad Deutsch-Altenburg a pokračujte popri kostole dolu svahom až po miestny kruhový objazd. Pred múzeom je priestorné parkovisko.

 

Badgasse 40 - 46, 2405 Bad Deutsch-Altenburg

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List