domus quarta

Dva roky po dokončení výstavby „Rímskych kúpeľov” v roku 2013 sa obohatila mestská štvrt’ archeologického parku o ďalšiu atrakciu. V blízkosti pôvodného miesta výskytu sa nachádza nanovo postavený svedok vysokej životnej úrovne strednej vrstvy v Carnunte: zrekonštruovaná rímska podlahová mozaika.

Celý areál tejto priestrannej mestskej štvrte bol prvýkrát sprístupnený začiatkom roka 1950. Vtedy narazili archeológovia na jedinú zachovanú rímsku podlahovú mozaiku Carnunta. V záujme ochrany ju po ukončení prác znova zakryli a po dlhé roky neuzrela denné svetlo.

Archeologické práce sa v rokoch 2008 až 2011 „posunuli hlbšie“ – a získali sa fascinujúce poznatky o spoločenskom statuse bývalého majiteľa domu. Okrem podlahovej mozaiky objavili vedci v nálezisku aj menší súkromný kúpeľ a vlastný antický vodovod, vedúci dokonca popod opevnenie mesta. Aby bolo možné prezentovať verejnosti podlahovú mozaiku, bolo potrebné jej vybratie z podložia a zreštaurovanie - napokon sa vložila na pôvodné miesto a do nového podložia.

Miestnost’ sa v období antiky používala počas teplých období roka, pravdepodobne ako reprezentatívna jedáleň. Kvôli potrebe ochrany mozaiky sa vykonala čiastočná rekonštrukcia domu antickými stavebnými metódami, identickými, ako v prípade Domu kupca Lucia, villy urbana a Rímskeho kúpeľa. 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List