Dôležitė informácie

  • interaktívny  
  • prispôsobenie individuálnym požiadavkám
  • vedecký a zároveň hravý výklad sprostredkovateľa kultúry (sprievodcu)
  • čiastočne bezbariérový vstup
  • v areáli rímskej mestskej štvrte sa nachádza reštaurácia a detské ihrisko
  • zrušenie rezervácie do 7 dní pred termínom bez storno poplatku
  • skupinové zľavy v prípade všetkých programov pre školy sa poskytujú iba v prípade, ak ide o skupinu minimálne 20 žiakov
  • nezabudnite prosím priniesť vytlačené elektronické potvrdenie rezevácie

Brožúra 2020

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List