Databázy objektov

Ročne sa podarí naskenovať laserom a uložiť do digitálnej databázy objektov približne 1000 z celkového počtu 2 mil. nálezov.

Spoločnosť priateľov Carnunta

Základným kameňom pri budovaní vedeckého výskumu v Carnunte bolo založenie GFC – Spoločnosti priateľov Carnunta v roku 1885. Spoločnosť patrí k najstarším spolkom, s najbohatšou tradíciou na podporu tohto archeologického výskumu a sprístupňovanie informácií o Carnunte pre širokú verejnosť.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List