Festival neskorej antiky

Einführung / Kurzbeschreibung

Pri hľadaní stôp po životných reáliách v neskoroantickej minulosti sa Rímska mestská štvrť opäť stane javiskom pre viac ako 100 reenaktorov.

Po premiére a úspechu formátu „Carnuntum 333. Festival neskorej antiky“ v roku 2016 pokračuje tradícia oživenej antiky v rímskej mestskej štvrti aj v roku 2017 . Očakáva sa viac ako 100 protagonistov, o. i. z Rakúska, Maďarska, Nemecka, Francúzska, Talianska, Poľska a Švajčiarska, ktorí sa rozdelia do približne 20 „tématicky“ rozlíšených skupín, aby medzi 12. a 15. augustom v Carnunte prebudili k životu obdobie neskorej antiky. Protagonisti podujatia living history – vkĺznu do role rímskych vojakov, vysokých úradníkov, ale i civilov: remeselníkov, hudobníkov, ba i príslušníkov barbarských kmeňov, zinscenujú vojenské prehliadky s kavalériou a pechotou, boje, svadby, lovy, opulentné hodovanie, súboje a vojenské cvičenia. Návštevníci sa pohybujú podobne ako v divadle s viacerými javiskami medzi jednotlivými scénami a stávajú sa súčasťou historických udalostí.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List