Antická medicína

Miesto: Mestská štvrť Rimanov

Lokalita: stánky remeselníkov

Termín: od 9:30 do 10:00

Späť do programu

 

Oživením Festivalu sú stánky remeselníkov. Prvým zážitkom pri stánkoch v „štvrti remeselníkov“ je možnosť nazrieť do tajov antickej medicíny. Zameranie na medicínu Rimanov a Keltov doslova predurčuje zaradenie stánku na začiatok prehliadky remesiel. Medicína sa totiž v antike skutočne považovala za remeslo. V porovnaní s dneškom mali bylinkári a ich znalosti v antike pri liečení pacientov oveľa dôležitejší vplyv, než dnes – a to napriek skutočnosti, že už vtedy existovalo množstvo chirurgických nástrojov na rozličné medicínske úkony. Záujemcovia tu získajú prehľad o medicínskych zákrokoch (zčasti naznačujúcich istú vyspelosť) na rímskom obyvateľstve, v prvom rade však na pacientoch z radov armády a gladiátorov.

Späť

Ďalej

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List