Ukážka remesiel: tkáčsky stav

Miesto: Mestská štvrť Rimanov

Lokalita: domy v meste Rimanov

Termín: od 10:30 do 11:00

Späť do programu

 

Tkáčske remeslo, jedno z najstarších na svete, v dobách antiky rozkvitalo a dosiahlo vysokú úroveň. Temer v každej domácnosti stál tkáčsky stav a ženy boli vedené k tomu, aby tkali oblečenie pre svojich mužov, resp. považovalo sa za spoločensky vhodné, ak dokázali tkať. Ako surovina slúžila v prvom rade ovčia vlna. Pri ukážke sa uprednostňujú predovšetkým antické tkáčske techniky a spôsob používania vtedajších tkáčskych stavov.

Späť

Ďalej

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List