Ukážka remesiel: hrnčiarstvo

Miesto: Mestská štvrť Rimanov

Lokalita: stánky remeselníkov

Termín: od 10:30 do 11:00

Späť do programu

 

Výrobky rímskych hrnčiarov sú podnes predmetom obdivu na celom svete a krášlia nejeden obraz alebo reklamu. Pozrite si jedinečné výsledky produkcie hrnčiarov a výrobu rímskej keramiky. Čo je vlastne Terra Sigillata a ako sa vtedy pracovalo na hrnčiarskom kruhu? Odpovede na všetky tieto otázky získate pri prezentácii rímskeho remesla v stánkoch remeselníkov.

Späť

Ďalej

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List