Antické rozprávky

Miesto: Mestská štvrť Rimanov

Lokalita: domy v meste Rimanov

Termín: od 9:30 do 10:00

Ďalšie termíny: od 12:30 do 13:00 h., od 16:00 do 16:30 h.

Späť do programu

 

Zatiaľ čo prebieha ranný nástup rímskeho vojska v aréne, ožívajú aj domy v meste Rimanov. Deti, na ktoré nečaká povinná celodenná Schola, túžia po zábave. Najradšej s niekým, kto dokáže rozprávať zaujímavé príbehy. Príjemné prekvapenie pre návštevníkov domov v meste Rimanov: aj oni si môžu vypočuť niektoré z najnapínavejších historiek impéria. A každá z rozprávok či bájok ich určite zaujme!

Späť

Ďalej

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List