Tábor Dákov

Miesto: Mestská štvrť Rimanov

Lokalita: stánky remeselníkov

Termín: od 14:30 do 15:00

Späť do programu

 

Hrdý národ Dákov pozýva do svojho tábora a oboznámi nás bližšie so svojou zaujímavou kultúrou. Sprostredkuje pôsobivou formou predstavu o živote svojom aj spôsobe myslenia ľudí mimo územia Rímskej ríše. Porozprávajú nám o tom, do akej miery sa rozvíjala komunikácia medzi rozličnými národmi, aj o tom, že nie každý z nich žil v „rímskom“ veľkomeste akým bolo Carnuntum. Dojmy z kultúry a tábora Dákov budú najmenej také hlboké, ako z ostatných podujatí festivalu.

Späť

Ďalej

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List