Hudba u Rimanov

Miesto: Mestská štvrť Rimanov

Lokalita: štádium

Termín: od 14:00 do 14:30

Späť do programu

 

Ako znela hudba Rimanov? Spievali? A aké hudobné nástroje mali a ako sa na nich hralo? Hudobný odkaz Rimanov sa nezriedka úplne zanedbáva, resp. naša predstava o ňom je neraz - a bez toho, aby sme si to uvedomovali - nežiadúco poznačená rozličnými filmami z Hollywoodu. Je teda načase, aby sme sa na vec pozreli dôkladne a zblízka, priamo na javisku festivalu.

Späť

Ďalej

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List