Návšteva u obchodníka s látkami

Miesto: Mestská štvrť Rimanov

Lokalita: domy v meste Rimanov

Termín: od 13:00 do 13:30

Späť do programu

 

Látky a odev patrili k najcennejším predmetom vo vlastníctve rímskeho občana. Nejeden Riman nemal k dispozícii viac ako jedno oblečenie na všedný deň a jedno na sviatočné príležitosti. Je zrejmé, že na tieto „kúsky“ boli kladené mimoriadne nároky. Aj zámožní a vplyvní občania sa vedeli oblečením definovať od ostatných. Využite jednoducho možnosť vypočuť si, čo o tejto téme porozpráva odborník.

Späť

Ďalej

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List