Rímska svadba

Miesto: Mestská štvrť Rimanov

Lokalita: štádium

Termín: od 13:00 do 13:30

Ďalšie termíny: od 16:00 do 16:30

Späť do programu

 

Dôkazy o tom, koľko Rimanov a Rimaniek vstupovalo do manželstva s pocitom šťastia (ani koľkým vydržalo), bohužiaľ z historických zdrojov nedokážeme zrekonštruovať. Svadobný obrad samotný však zreprodukovať dokážeme – o ňom sa zachoval nejeden zdroj. Niekoľko súčastí obradov nám pripomína aktuálne sobášne obrady, ďalšie z nich sa javia cudzo a na míle vzdialené od súčasnosti. Bude lepšie, ak na svadbe zotrváte iba ako hosť a vytvorite si vlastný obraz.

Späť

Ďalej

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List