Ukážka remesiel: rezbárstvo/kosti

Miesto: Mestská štvrť Rimanov

Lokalita: stánky remeselníkov

Termín: od 12:30 do 13:00

Späť do programu

 

S akou presnosťou sa obrábajú kosti? Aké nástroje sa na to používajú a čo sa z kostí vlastne vyrábalo? V antike sa totiž neuveriteľné množstvo predmetov vyrábalo z kostí: vykladali sa nimi úchytky na dvierka a skrinky, rúčky nožov aj mečov. Okrem toho sa z nich vyrezávalo množstvo šperkov. O tom a o mnohých ďalších spôsoboch využitia kostí sa dozviete v tejto prezentácii.

Späť

Ďalej

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List